03 Aug, 2020
فهرست موضوعی
ورود
نظرسنجی

میزان رضایت شما از کیفیت کتابهای رویان پژوه چقدر است؟

شکست ایمپلنت های دندانی راهنمای کلینیکی برای پیشگیری و درمان

شکست ایمپلنت های دندانی راهنمای کلینیکی برای پیشگیری و درمان
سال چاپ :۱۳۹۹
نوبت چاپ :اول
تعداد صفحات :۱۱۶
قطع کتاب :رحلی
قیمت : ۷۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵% نمایشگاه کتاب 99 : ۵۷۰,۰۰۰ ریال

 پیشگفتار:

امروزه ایمپلنتهای دندانی یکی از درمانهای رایج برای جایگزینی دندانهای ازدست رفته به شمار میروند.

موفقیت کلینیکی بالای این درمان و رضایتمندی بیماران ازآن موجب شده است که اکثر دندانپزشکان با یاد گیری پروسه درمانی ایمپلنت، این درمان را بخوبی انجام دهند. باافزایش انجام هردرمان درحیطه پزشکی ودندانپزشکی،احتمال بروزخطا و مشکلات پس ازآن نیز متعاقبا افزایش مییابد.

مطمئنا بهترین و سادهترین روش درمان مشکلات در درمانهای ایمپلنت، پیشگیری از وقوع آنهاست. این هدف باآگاهی کامل ازجزئیات مراحل درمان درفازهای جراحی وپروتزی وکسب مهارت بالای کلینیسین محقق خواهدشد.

کتاب حاضر مجموعهای است کامل از جزئیات مراحل درمانی ایمپلنت در فازهای جراحی وپروتزکه توجه به آنها موجب افزایش موفقیت درمان وکاهش مشکلات آتی میشود. مشکلاتی که برطرف کردن آنها دشوارتربوده و میتواند هزینه و ناراحتی برای بیمار و کلینیسین به همراه داشته باشد. لذا مطالعه این کتاب برای تمامی همکارانی که درحیطه ایمپلنتهای دندانی فعالیت می کنند،توصیه میشود.

فصل اول:مقدمه وعلتیابی

فصل دوم: پیشگیری ازمشکلات اطراف ایمپلنت: انتخاب صحیح بیمار

فصل سوم: پیشگیری ازمشکلات اطراف ایمپلنت: طرح درمان

فصل چهارم: پیشگیری ازمشکلات اطراف ایمپلنت: جراحی

فصل پنجم: پیشگیری ازمشکلات اطراف ایمپلنت: پروتز

فصل ششم: اتیولوژی بیماریهای اطراف ایمپلنت

فصل هفتم: معاینات بیماران دارای ایمپلنت دندانی

فصل هشتم: تشخیص بیماریهای اطراف ایمپلنت

فصل نهم: اکلوژن و ارتباط آن با بیماریهای اطراف ایمپلنت

فصل دهم: جلسات فالوآپ ایمپلنت

فصل یازدهم: درمانهای پیشرفته

فصل دوازدهم: اقدامات آینده

نماد اعتماد
تبلیغات
لینک های مفید